VGTdrop.be

Wat is ‘VGTdrop’ ?

VGTdrop is een online forum, een soort Wikipedia. De bedoeling van deze crowdsourcing tool  is om een forum te creëren waarop gespecialiseerd lexicon uit Vlaamse Gebarentaal kan verschijnen, zoals lexicon over sport, de actualiteit, bekende personen etc. Hier is vraag naar vanuit de Dovengemeenschap/gebarentaligen zelf, maar ook vanwege andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld tolken Vlaamse Gebarentaal die soms in heel specifieke settings moeten tolken of die soms op korte termijn nood hebben aan bepaalde woordenschat. De woordenschat wordt op een gecontroleerde manier verzameld, onder toezicht van een expertengroep binnen het Vlaams GebarentaalCentrum.

Waarom?

  • Grote vraag naar lexicon,
  • Nood aan databank voor het lexicon,
  • Verspreiding van gekende/bestaande gebaren,
  • Aanvulling en uitbreiding van het digitale woordenboek,
  • Archivering van gebaren
  • Herontdekken van ‘oude’ gebaren,

Voor wie?

Voor iedereen: gebarentaligen, (late) VGT-leerders, tolken, tolkstudenten, buitenlandse gebarentaligen, geïnteresseerden, …

Kan ik ook zelf video’s plaatsen?

Alle gebarentaalgebruikers kunnen een video plaatsen. De video zal vervolgens goedgekeurd worden door het VGTC.

Wat mag er in de video? Op wat moet ik letten?

  • Het gebaar (geen uitleg),
  • Maak de video zo duidelijk mogelijk. Zorg bijvoorbeeld voor een rustige achtergrond, vermijd storende zaken en probeer mooi recht te zitten.
  • Zorg voor het juiste videoformaat (16:9) – zowel met de computer als met de smartphone,

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH